Ett initiativ från tvättmedelsbranschen i Europa för att informera om säker användning av kapslar med flytande tvättmedel.

Säkerhetsråd

Förvara alltid kapslar med flytande tvättmedel utom räckhåll för barn

Förvara alltid kapslar med flytande tvättmedel utom räckhåll för barn.De företag som tillhandahåller dessa produkter på marknaden tar din säkerhet på fullaste allvar. Vägledning tillhandahålls därför på förpackningen i syfte att garantera en säker användning av deras produkter, för dig och din familj.

Säkerhetsråd

För kapslar med flytande tvättmedel, följ alltid följande säkerhetsråd:

- Läs alltid på förpackningen
- Vid hantering av kapslar med flytande tvättmedel, se till att dina händer är torra
- Punktera, bryt eller klipp aldrig i kapslar med flytande tvättmedel
- Lägg kapslarna direkt i tvättmaskinens trumma
- Stäng alltid locket eller påsen ordentligt och förvara oåtkomligt för barn

 • Förvaras oå tkomligt för barn.
 • Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
 • Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.
 • Får inte punkteras, brytas eller klippas.
 • Stäng locket ordentligt.
 • Förslut påsen ordentligt.
 • Hantera med torra händer.

Säkerhetsråd

Vid kontakt

- Håll dig lugn
- Finn informationen för olycksfall på etiketten
- Följ första hjälpen instruktionerna för kapslar med flytande tvättmedel:

Vid förtäring:

- Drick ingen vätska
- Framkalla ej kräkning (eftersom detta kan förvärra situationen)
- Självmedicinera ej
- Kontakta läkare

Vid kontakt med ögon eller hud:

- Skölj noga med rent vatten
- Ta omedlebart ur eventuella kontaktlinser
- Kontakta läkare om irritation kvarstår

Om du är osäker, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen eller åk till sjukhus.

Giftinformationscentralen

> Stockholm

Säkerhetsråd

I händelse av olycksfall

Var förberedd med följande information till din läkare:

- Vilken produkt har intagits eller stänkt in i ögonen
- Tidpunkt då produkten svaldes eller stänkte in i ögonen
- Hur mycket av produkten har intagits eller stänkt in i ögonen
- Symptom som uppvisas
- Första hjälpen insatser som vidtagits
- Patientens ålder och/eller vikt
- Kända allergier

Sprid budskapet

Medverka i vår kampanj

Visa ditt stöd – lägg till en säker användningslogga i din profil

Dela denna kampanj på Facebook, Twitter eller Pinterest och få ett sigill så att du kan visa ditt stöd!

Informera dina vänner om kampanjen

Kopiera och sänd mejl till andra föräldrar och vårdnadshavare.


Hjälp oss att informera föräldrar och vårdnadshavare!

Skriv bara ut broschyren och lägg den på ditt kontor, dagis/förskola eller läkarmottagning.


Samarbetspartners

Bakom kampanjen

“Håll kapslar borta från barn”, en paneuropeisk kampanj som är ett initiativ av A.I.S.E., Internationella Associationen för tvål, tvättmedel och städprodukter på uppdrag av tvättmedelsindustrin.

A.I.S.E. stöds av ett brett nätverk av Nationella organisationer inklusive IIH och KTF:s sektion för leverantörer av tvätt- & rengöringsprodukter i Sverige.

“Håll kapslar borta från barn” stöds av:

Är du en samarbetspartner? Ladda ner kampanjens verktygslåda här.

Ladda ner en lista med alla SE-kampanjpartners Ladda ner en lista med alla EU-kampanjpartners
 • Huvudsponsor
 • Huvudsponsor
 • Sponsorer
 • Huvudsponsor

”Håll kapslar borta från barn” välkomnar partnerskap med återförsäljare, tillverkare och organisationer

 • Supporter

  Organisation