Iniciatíva odvetvia výroby pracích prostriedkov, ktorej cieľom je propagovať bezpečné používanie kapsúl s tekutými pracími prostriedkami v Európe.

Bezpečnostné tipy

Vždy uschovávajte kapsuly s tekutými pracími prostriedkami mimo dosahu detí

Kapsuly s tekutými pracími prostriedkami sú produkty, ktoré vám pomáhajú použiť presné množstvo pracieho prostriedku potrebného podľa požiadaviek na pranie; sú každodenne používané miliónmi spotrebiteľov.Hoci sú bezpečné, ak sa používajú podľa pokynov uvedených na balení produktu, prosím, pred a po použití ich skladujte na bezpečnom mieste a vždy ich uschovávajte mimo dosahu detí.Spoločnosti, ktoré tieto produkty uvádzajú na trh, berú vašu bezpečnosť vážne a návod na ich obale je uvádzaný s cieľom garantovať bezpečné používanie týchto produktov vo vašej rodine.

Bezpečnostné tipy

V prípade kapsúl s tekutými pracími prostriedkami sa riaďte nasledujúcimi radami týkajúcimi sa bezpečného používania:

- Vždy si prečítajte informácie na označení
- S kapsulami s tekutými pracími prostriedkami manipulujte suchými rukami
- Kapsuly s tekutými pracími prostriedkami nikdy neprepichujte, neporušujte ani neprestrihujte
- Kapsuly vložte priamo do bubna práčky
- Uzáver vrecka vždy správne zatvorte a odložte ho mimo dosahu detí

 • Skladujte mimo dosahu detí.
 • Nesmie prísť do kontaktu s očami.V prípade kontaktu s očami je potrebné ich dôkladne vypláchnuť vodou.
 • Nekonzumujte. V prípade požitia výrobku vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Neprerážajte, nelámte, nerežte.
 • Vrchnák riadne uzavrite.
 • Vrecko riadne uzavrite.
 • Používajte suchými rukami.

Bezpečnostné tipy

V prípade vystavenia účinkom

- Zachovajte pokoj
- Na označení nájdite informácie pre núdzové prípady
- Postupujte podľa pokynov na poskytnutie prvej pomoci, ktoré sú určené pre kapsuly s tekutými pracími prostriedkami:

V prípade požitia: 

- Nepožívajte žiadne tekutiny
- Nevyvolávajte zvracanie (pretože by mohlo dôjsť k zhoršeniu stavu)
- Nezačínajte samoliečbu
- Obráťte sa na lekára

V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou: 

- Dôkladne vypláchnite čistou vodou
- Okamžite odstráňte kontaktné šošovky (ak/keď ich pacient používa)
- Ak dráždenie alebo bolesť pretrváva, obráťte sa na lekára

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na lekára, Národné toxikologické informačné centrum alebo zájdite do nemocnice.

Národné toxikologické informačné centrá:

> Prešporok

Bezpečnostné tipy

V prípade núdze 

Pripravte sa na poskytnutie nasledujúcich informácií lekárovi:

- Aký produkt bol požitý alebo zasiahol oči
- Aké množstvo produktu bolo požité alebo zasiahlo oči
- Kedy bol produkt požitý alebo zasiahol oči
- Príznaky
- Vykonané opatrenia prvej pomoci
- Vek a/alebo hmotnosť pacienta
- Známe alergie

Informujte čo najviac ľudí

Zúčastnite sa kampane s nami

Podporte nás – pridajte pečať o bezpečnom používaní do svojho profilu

Zdieľajte informácie o kampani v službe Facebook, Twitter alebo Pinterest, získajte pečať a podporte nás!

Dajte vedieť aj vašim priateľom

Pošlite e-mail ďalším rodičom a opatrovateľom.


Prosím, pomôže nám informovať ostatných rodičov a opatrovníkov!

Jednoducho si vytlačte leták a umiestnite ho vo svojej kancelárii, materskej škôlke/jasliach alebo v ambulancii detského lekára.


Partneri

Kto stojí za kampaňou

Celoeurópska kampaň „Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí“ je iniciatívou Medzinárodnej asociácie pre pracie  a čistiace prostriedky A.I.S.E. organizovanou v mene odvetvia výroby pracích prostriedkov.

A.I.S.E. podporuje široká sieť národných asociácií vrátane asociácie SZZV v krajine Slovak Republic.

Kampaň „Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí“ podporuje:

 • Hlavný sponzor
 • Hlavný sponzor
 • Sponzor
 • Hlavný sponzor

Kampaň Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí víta partnerstvo s maloobchodníkmi, dodávateľmi a inštitúciami/organizáciami

 • Supporter

  Inštitúcia/organizácia