Een initiatief van de wasmiddelenindustrie om veilig gebruik van capsules met vloeibaar wasmiddel in Europa te bevorderen.

Tips voor veilig gebruik

Houd capsules met vloeibaar wasmiddel altijd uit de buurt van kinderen

Capsules met vloeibaar wasmiddel helpen u om precies de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Ze worden dagelijks gebruikt door miljoenen consumenten. Wanneer u de gebruiksaanwijzing op de verpakking juist opvolgt, zijn ze veilig te gebruiken. Berg ze goed op, op een veilige plek, voor en na gebruik. En zorg altijd dat kinderen er niet bij kunnen.De bedrijven die deze producten op de markt brengen nemen uw veiligheid zeer serieus: de gebruiksaanwijzing op de verpakking is bedoeld om veilig gebruik van hun producten voor u en uw gezin te garanderen.

Tips voor veilig gebruik

Volg voor capsules met vloeibaar wasmiddel het volgende veiligheidsadvies op:

- Lees altijd het etiket
- Zorg dat uw handen altijd droog zijn als u capsules met vloeibaar wasmiddel gebruikt
- Nooit de capsules openknippen, doorboren of opensnijden
- Leg de capsules ongeopend direct in de trommel van de wasmachine
- Sluit de verpakking met capsules altijd zorgvuldig en bewaar deze buiten bereik van kinderen

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
 • Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
 • Niet snijden, knippen of doorboren.
 • Deksel goed sluiten.
 • Zak goed sluiten.
 • Met droge handen gebruiken.

Tips voor veilig gebruik

In geval van blootstelling

- Blijf kalm 
- Zoek de noodgevalinformatie op het etiket op
- Volg de eerstehulpinstructies op voor capsules met vloeibare wasmiddelen:

Bij inslikken: 

- Geen vloeistof (laten) drinken
- Niet (laten) braken (dat kan het nog erger maken) 
- Geef zelf geen medicijnen
- Waarschuw een arts

Bij contact met ogen of huid: 

- Grondig spoelen met schoon water
- Eventuele contactlenzen onmiddellijk uit de ogen verwijderen
- Waarschuw een arts als irritatie of pijn aanhoudt

Bij twijfel een arts waarschuwen of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaan.

Tips voor veilig gebruik

In noodgevallen

Zorg dat u de volgende informatie aan de arts kunt geven:

- Welk product is ingeslikt of in de ogen is gekomen
- Hoeveel van het product is ingeslikt of in de ogen is gekomen
- Op welk tijdstip het product is ingeslikt of in de ogen is gekomen
- De symptomen
- Welke eerste hulp gegeven is
- Leeftijd en/of gewicht van de patiënt
- Is de patiënt allergisch voor bepaalde stoffen

Vertel het verder

Doe mee met de campagne

Laat zien dat u ons steunt - voeg een signet toe aan uw profiel

Deel de campagne op Facebook, Twitter of Pinterest en krijg een signet om te laten zien dat u ons steunt!

Breng je vrienden op de hoogte van deze campagne

Stuur een e-mail naar andere ouders en verzorgers.


Help ons andere ouders en verzorgers te informeren!

Print de folder uit voor gemakkelijke verspreiding op kantoor, bij peuterspeelzaal of crèche of bij de kinderarts.


Partners

Over de campagne

'Geen caps voor kids' is een Europese campagne en een initiatief van A.I.S.E., de Internationale vereniging voor zeep,  was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten) namens de wasmiddelenindustrie.

A.I.S.E. wordt gesteund door een breed netwerk van nationale brancheverenigingen, onder andere NVZ in Nederland.

‘Geen caps voor kids' wordt gesteund door:

 • Hoofdsponsor
 • Hoofdsponsor
 • Sponsor
 • Hoofdsponsor

‘Geen caps voor kids’ is blij met nieuwe partners. Retailers, leveranciers, organisaties ... doe mee!

 • Supporter

  Organisatie