Et initiativ fra vaskemiddelindustrien for å fremme trygg bruk av kapsler med flytende tøyvaskemiddel i Europa.

Sikkerhetstips

Oppbevar alltid kapsler med flytende tøyvaskemiddel utilgjengelig for barn

Kapsler med flytende tøyvaskemiddel er produkter laget for å hjelpe deg å bruke akkurat riktig mengde vaskemiddel for dine vaskebehov; de blir brukt daglig av millioner av forbrukere. Mens de er trygge når de brukes slik de er ment og som det fremgår av produktpakken, skal du oppbevare dem på et trygt sted før og etter bruk, og alltid holde dem utilgjengelig for barn.Selskapene som plasserer disse produktene på markedet tar din sikkerhet på alvor og veiledning på pakningene er gitt for å sikre trygg bruk av produktene for din familie.

Sikkerhetstips

For kapsler med flytende tøyvaskemiddel, vennligst følg disse rådene om sikker bruk:

- Les alltid etiketten
- Ved håndtering av kapsler med flytende tøyvaskemiddel, sørg for at hendene er tørre
- Aldri stikk, bryt eller skjær i kapsler med flytende tøyvaskemiddel
- Legg kapslene direkte inn i trommelen i vaskemaskinen
- Lukk alltid lokket eller posen riktig og oppbevar produktet utilgjengelig for barn

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Unngå kontakt med øynene. Har man fått produktet i øynene, skyll straks grundig med vann.
 • Må ikke svelges. Oppsøk lege hvis produktet svelges.
 • Ikke stikk hull på eller klipp i produktet.
 • Lukk lokket ordentlig.
 • Lukk posen ordentlig.
 • Håndter produktet med tørre hender.

Sikkerhetstips

Ved eksponering

- Forbli rolig
- Les informasjon om eksponering på etiketten
- Følg førstehjelpsinstruksjoner som er for kapsler med flytende tøyvaskemiddel:

Ved svelging:

- Ikke innta noe væske
- Fremkall ikke brekninger (da dette kan forverre situasjonen)
- Ikke start selvmedisinering
- Ring lege

Ved kontakt med øyne eller hud:

- Skyll grundig med rent vann
- Fjern kontaktlinser umiddelbart (hvis / når pasienten bruker slike)
- Kontakt lege hvis irritasjon eller smerte vedvarer

Ved tvil, ring en lege eller Giftinformasjonen eller kontakt ditt sykehus.

Giftinformasjonen:

> Oslo

Sikkerhetstips

I nødstilfeller

Vær forberedt på å gi følgende opplysninger til legen din:

- Hvilket produkt er blitt svelget eller sprutet i øynene
- Hvor mye av produktet har blitt svelget eller sprutet i øynene
- På hvilket tidspunkt produktet ble svelget eller sprutet i øynene
- Symptomene
- Førstehjelpstiltak utført
- Alder og/eller vekt av pasienten
- Kjente allergier

Spre budskapet

Bli med oss på kampanjen

Vis din støtte - legg til et trygg bruk symbol på profilen din

Del kampanjen på Facebook, Twitter eller Pinterest og motta et symbol for å ha utvist støtte!

Gjør dine venner oppmerksom på kampanjen

Send en e-post til andre foreldre og omsorgspersoner.


Vennligst hjelp oss å informere andre foreldre og omsorgspersoner!

Bare skriv ut pakningsvedlegget og del dette på kontoret ditt, i barnehagen eller hos doktoren.


Partnere

Bak kampanjen

"Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn" kampanjen over hele Europa er et initiativ fra A.I.S.E., den internasjonale organisasjonen for såpe, vaskemidler og vedlikeholdsprodukter på vegne av vaskemiddelindustrien.

A.I.S.E. Støttes av et bredt nettverk av nasjonale organisasjoner inkludert VLF i Norge.

"Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn" er støttet av:

 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Sponsor
 • Hovedsponsor

”Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn” ønsker velkommen samarbeid med forhandlere, leverandører og institusjonelle organisasjoner

 • Supporter

  Institusjonell Organisasjon